X


Feini!
(www.feini.lv)
pa_saulei : ... vai pēdējā elpa?
Spītīgi asiņo kļava
krīt lapas uz asfalta
zem viņas sarkana palts.. vai lapas?
vai .... vai pēdējā elpa pilst.

Sarkanas lapas birst... un birst.

Klusa nopūta, vējā saplēsta balss
dzirdi kļavu, skumji šodien tā šalc.
tā sauc pēc miera, ir tuvu pēdējā diena,
pirms sasals dzīvība,
varbūt sāks lapot no jauna, bet...
varbūt, paliks saulē nokaltis koks.
Mezglainiem pirkstiem lūdzot
debesīm, vienīgo brīvību -
savu dzīvi, koka dzīvību.

Pie saknēm iemītas cerību takas,
zem kājām čaukst lapas
sarkanas, sarkanas ... pat debesis
deg. Deg kopā ar kļavu.
Sadeg ar laiku uz laikiem.

Sarkanas lapas birst... dzirdi?
Tā kļava mirst...
Asarām noskūpst zemi, zinot tur
cita dzīvība dzimst...
(24.09.2009)
DRUKĀT
Atpakaļ uz darbu